Open dag: 5 Februari 2020

Meer informatie

De Driemaster is meer dan een school

De Driemaster heeft in mei van de inspectie de waardering "goed" gekregen. Niet alleen heeft de inspectie gezien dat de basiskwaliteit op orde is, ook zagen zij dat onze school op overtuigende wijze haar ambities in de praktijk brengt. Super trots zijn wij dus op dit resultaat!

Lees verder >

Veilig leerklimaat (PBS)

De leerprestaties van kinderen nemen toe, als zij zich prettig voelen op school. De Driemaster gelooft in het aanmoedigen van positief gedrag ten opzichte van elkaar. Daarom zijn wij sinds 2015 een PBS-school.

Lees verder >

Onderzoekend leren (IPC)

De ene klas is omgetoverd tot jungle, compleet met stoffen slangen, het andere tot circus en het derde tot ruimtevaartmekka voor de Missie naar Mars. Iedere school streeft naar een rijke leeromgeving. De uitstraling van de Driemaster is tijdens een schooljaar zo kleurrijk als het leven zelf.

Lees verder >

Ons team

Leerkrachten maken het onderwijs op de Driemaster. Hun kennis, gedrevenheid en liefde voor het kind zijn allesbepalend. Maak kennis met ons team en krijg een nog beter beeld van onze school.

Toon team
 • Rekenen is niet alleen cijfertjes op papier. We zijn er als mensen voortdurend mee bezig in ons dagelijks leven. Als we kijken hoeveel geld we voor iets uit kunnen geven bijvoorbeeld. Het is zinniger om die werkelijkheid in de klas te halen. Dan ga je echt doelgericht rekenen.

  leerkracht unit 1-2
  Nadia Nansink
 • Ik mag de kinderen op mijn manier ondersteunen. Ik maak kleurrijke tekeningen met ze, waarin ik ze letters laat natekenen. Daarbij gaat het mij om hun motoriek. Houden ze hun pen goed vast? Schrijven ze van links naar rechts? Mijn grote kracht is mijn creativiteit. Ook zing ik en maak ik muziek . Ik speel gitaar en maak de liedjes zelf. Soms combineren we het met elkaar masseren. Het zijn van die momentjes, waarbij kinderen echt even in contact komen met hun gevoel.

  Klassenassistent unit 1-2 en op woensdag 3-4.
  Peggy van Ligten
 • Als beloning voor goed gedrag zijn we ooit naar het strand gegaan. Daar hebben de kinderen veel armbandjes voor moeten sparen! Vooral als ze in de buurt komen van het eindtotaal gaat het echt leven. Waar ik zelf alert op ben is dat je uit jezelf anderen helpt of goed samenwerkt. Daar deel ik punten voor uit en die laat ik zien op het bord. Kinderen gloeien dan van trots.

  leerkracht unit 5-6
  Ngar-yee Lam
 • De kinderen gaan dagelijks twee keer naar buiten. Buiten spelen is niet alleen gezond, maar ook ontzettend leerzaam. Wij hebben een rijke buitenspeelomgeving met onder meer tuimelrekken, zandbak, fietsen en steppen. Allerlei leerdoelen worden bijna automatisch ingeslepen, als de kinderen buiten bezig zijn.

  leerkracht unit 3-4
  Nadine Met
 • Ik begeleid graag kinderen op individueel niveau. Wie kan mee en wie heeft een extra steuntje in de rug nodig? Als onderwijsassistent richt ik mij op de kinderen die onder of boven de norm zitten. Ik werk aan hun taal- en rekenvaardigheid. Ik vind het prachtig om kinderen te zien groeien en ze een goed fundament te geven voor hun verdere schoolcarrière. Daarbij werk ik nauw samen met de leerkrachten. We zijn een team in de groep.

  onderwijsassistent / leerkracht in opleiding in unit 5-6.
  Bas de Angst
 • Ik ben al 20 jaar onderwijsassistent. Na zoveel tijd kan ik nog steeds genieten van het moment dat een kind iets door heeft waar hij eerst mee heeft lopen worstelen. Dat vrolijke gezichtje, die pure blijdschap, dat is goud waard.

  onderwijsassistent unit 3-4
  Janine Slomp

Naschoolse activiteiten

Van judo tot kleuterdans en speurneuzen in de natuur. Na schooltijd zijn de kinderen van de Driemaster nog niet uitgeleerd, maar de schoolboeken worden dan wel echt opzij geschoven. Tijd om te spelen, lol te maken en met elkaar lekker creatief en sportief bezig te zijn.

Lees verder >

Unitonderwijs.

We hebben de jaargroepen zoals ze waren los gelaten.De kinderen zitten in een unit en hebben daarin hun eigen stamgroep. Instructie krijg je op je eigen niveau.

Lees verder >

Praktisch

De Driemaster heeft momenteel 11 groepen en 25 leerkrachten en ondersteunend personeel. In totaal telt onze school circa 300 leerlingen. Zij zijn verdeeld over leeftijdsgroepen en combinatiegroepen. In een combiklas zijn twee leeftijdsgroepen bij elkaar gevoegd. Hier leren kinderen niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar.

Lees verder >

Trimaran

Voor hoogbegaafde kinderen is in Alkmaar de Trimaran opgezet. De Trimaran is een voorziening in de school en biedt hoogbegaafde kinderen een plek waarbij ze zoveel mogelijk meedraaien met de schoolactiviteiten van de Driemaster.

Lees verder >

De Driemaster met volle kracht vooruit!

Met dit filmpje nemen we je graag mee in onze laatste onderwijsontwikkelingen op de Driemaster. We gaan werken met unitonderwijs!

Bekijk de video

Nieuwsgierig?

Wilt u kennis komen maken met onze school of uw kind aanmelden? U bent van harte welkom! Bel of mail gerust voor een afspraak of als u andere vragen heeft. U kunt ook gebruikmaken van het formulier op deze pagina.

Aanmelden en contact
Sluiten

Ons Nederlandse basisschoolsysteem is meer dan in staat om kinderen met een gemiddelde begaafdheid te ontwikkelen. Maar wat als iemand hoogbegaafd is? Dan kunnen leervraag en leeraanbod zomaar sterk uiteen gaan lopen. Het kind kan niet meer uit de voeten met de school en de school niet met het kind, in het ergste geval leidend tot uitval. Ook in de thuissituatie kan dat tot spanning en conflict leiden, met ouders die ten einde raad zijn.

Begripvolle omgeving

Voor hoogbegaafde kinderen, die vastlopen in hun ontwikkeling, is in Alkmaar de Trimaran opgezet. Een initiatief van basisschoolorganisatie SaKS in samenwerking met het Samenwerkingsverband en de Gemeente Alkmaar.

De Trimaran, verbonden aan De Driemaster van SaKS, helpt deze kinderen (en hun ouders) met een ‘reset’ in een veilige en begripvolle omgeving. Ze krijgen niet alleen het onderwijs waarom hun hersens vragen, maar ook de ondersteuning die nodig is om hun hart weer open te laten gaan. Het doel is om deze kinderen uiteindelijk te laten doorstromen naar regulier onderwijs. Het is een tijdelijke plaatsing.

Schooltijden

Een klas bij de Trimaran telt maximaal 20 leerlingen, afkomstig uit de hele regio Noord-Kennemerland en verdeeld over de groepen 3 tot en met 8. Zij volgen het continurooster van de Driemaster en zijn de hele dag aaneengesloten op school.

De schooltijden zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.15 uur
woensdag: 8.30 – 12.30 uur

Een voorziening in de school

Op de Trimaran geven twee docenten, gespecialiseerd in onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, afwisselend les aan de klas. Het basislesmateriaal is speciaal afgestemd op hoogbegaafdheid en de kinderen krijgen alle kans om onder elkaar zichzelf te zijn. Maar wel binnen een normale schoolsetting. De Trimaran is gekoppeld aan de Driemaster. Tal van schoolactiviteiten worden gemengd uitgevoerd. Hoogbegaafde kinderen nemen hun plaats later in de maatschappij in en moeten zich daarom ook tot hun omgeving kunnen verhouden.

Toeleiding

Als een kind in aanmerking komt voor de Trimaran, is daar in de huidige omstandigheden al veel overleg tussen ouders en de school van herkomst aan voorafgegaan. Er heeft een multidisciplinair overleg (MDO) plaatsgevonden en er is een TOPdossier samengesteld. Met de komst van de Trimaran gaat een nieuwe deur open. Een kind kan aangemeld worden door de school van herkomst volgens het protocol. Als de juiste stappen zijn doorlopen en er wordt groen licht gegeven is het aan de toetsingscommissie van het samenwerkingsverband om een TLV af te geven.

Onderwijs op maat

Hoogbegaafde kinderen zijn doorgaans in staat om de basislesstof in compacte vorm tot zich te nemen. Hun uitdagingen liggen op een ander niveau. Cognitief willen we ze extra prikkelen door hen bijvoorbeeld vraagstukken uit het bedrijfsleven voor te leggen, waarmee ze als projectgroep aan de slag kunnen. Sociaal-emotioneel moeten we daarentegen dikwijls weer terug naar de basis. Die balans zoeken is de sleutel tot het succes van het onderwijs van de Trimaran. Verbind pure kennis met zelfontplooiing op het gebied van eigenwaarde, omgang met anderen en samenwerking. Met kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar staat de Trimaran voor het ultieme groepsdoorbroken werken. Het hele programma wordt afgestemd op de individuele leerling, maar waar mogelijk vindt clustering plaats.

Leerlingvolgsysteem

Voor elke leerling van de Trimaran wordt een kindontwikkelplan opgesteld. Daarvoor gaat de docent in gesprek met het kind en zijn ouders. Wat is er aan begeleiding nodig, niet alleen cognitief, maar ook sociaal-emotioneel. Daaruit volgt een ontwikkellijn die niet voor een jaar wordt vastgesteld, maar na elk onderwijsblok opnieuw gezamenlijk wordt geëvalueerd en aangevuld. Ook op basis van een eigen portfolio en diagnostische toetsen die aangeven waar het kind op dat moment staat. Bij de Trimaran is er nauw contact met ouders. Hun kind is tussen wal en schip geraakt, en zij daardoor vaak ook. Het is belangrijk om het vertrouwen te herstellen in het schoolproces.

Samenwerking

Voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders kan het leven een worsteling zijn. Ze passen niet in de normale pasvorm van de samenleving en stuiten op vaste kaders en onbegrip. Voor hen is passend onderwijs niet voldoende. Sociaal/emotioneel lopen deze kinderen vaak vast, wat ook thuis tot uiting kan komen. De Trimaran werkt samen met jeugdzorg, dat ondersteuning biedt op het grensvlak van school en thuis.

Contact

Bezoek- en postadres van de Trimaran:

P/A De Driemaster

Gabriël Metsulaan 36
1816 EP
Alkmaar

Mailadres: trimaran@saks.nl

Telefoonnummer:
06 43 83 62 92

Contactpersoon voor de Trimaran is Petra Gerritsma.

Sluiten
005
Sluiten

Ons Nederlandse basisschoolsysteem is meer dan in staat om kinderen met een gemiddelde begaafdheid te ontwikkelen. Maar wat als iemand hoogbegaafd is? Dan kunnen leervraag en leeraanbod zomaar sterk uiteen gaan lopen. Het kind kan niet meer uit de voeten met de school en de school niet met het kind, in het ergste geval leidend tot uitval. Ook in de thuissituatie kan dat tot spanning en conflict leiden, met ouders die ten einde raad zijn.

Begripvolle omgeving

Voor hoogbegaafde kinderen, die vastlopen in hun ontwikkeling, is in Alkmaar de Trimaran opgezet. Een initiatief van basisschoolorganisatie SaKS in samenwerking met het Samenwerkingsverband en de Gemeente Alkmaar.

De Trimaran, verbonden aan De Driemaster van SaKS, helpt deze kinderen (en hun ouders) met een ‘reset’ in een veilige en begripvolle omgeving. Ze krijgen niet alleen het onderwijs waarom hun hersens vragen, maar ook de ondersteuning die nodig is om hun hart weer open te laten gaan. Het doel is om deze kinderen uiteindelijk te laten doorstromen naar regulier onderwijs. Het is een tijdelijke plaatsing.

Schooltijden

Een klas bij de Trimaran telt maximaal 20 leerlingen, afkomstig uit de hele regio Noord-Kennemerland en verdeeld over de groepen 3 tot en met 8. Zij volgen het continurooster van de Driemaster en zijn de hele dag aaneengesloten op school.

De schooltijden zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 – 14.15 uur
woensdag: 8.30 – 12.30 uur

Een voorziening in de school

Op de Trimaran geven twee docenten, gespecialiseerd in onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, afwisselend les aan de klas. Het basislesmateriaal is speciaal afgestemd op hoogbegaafdheid en de kinderen krijgen alle kans om onder elkaar zichzelf te zijn. Maar wel binnen een normale schoolsetting. De Trimaran is gekoppeld aan de Driemaster. Tal van schoolactiviteiten worden gemengd uitgevoerd. Hoogbegaafde kinderen nemen hun plaats later in de maatschappij in en moeten zich daarom ook tot hun omgeving kunnen verhouden.

Toeleiding

Als een kind in aanmerking komt voor de Trimaran, is daar in de huidige omstandigheden al veel overleg tussen ouders en de school van herkomst aan voorafgegaan. Er heeft een multidisciplinair overleg (MDO) plaatsgevonden en er is een TOPdossier samengesteld. Met de komst van de Trimaran gaat een nieuwe deur open. Een kind kan aangemeld worden door de school van herkomst volgens het protocol. Als de juiste stappen zijn doorlopen en er wordt groen licht gegeven is het aan de toetsingscommissie van het samenwerkingsverband om een TLV af te geven.

Onderwijs op maat

Hoogbegaafde kinderen zijn doorgaans in staat om de basislesstof in compacte vorm tot zich te nemen. Hun uitdagingen liggen op een ander niveau. Cognitief willen we ze extra prikkelen door hen bijvoorbeeld vraagstukken uit het bedrijfsleven voor te leggen, waarmee ze als projectgroep aan de slag kunnen. Sociaal-emotioneel moeten we daarentegen dikwijls weer terug naar de basis. Die balans zoeken is de sleutel tot het succes van het onderwijs van de Trimaran. Verbind pure kennis met zelfontplooiing op het gebied van eigenwaarde, omgang met anderen en samenwerking. Met kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar staat de Trimaran voor het ultieme groepsdoorbroken werken. Het hele programma wordt afgestemd op de individuele leerling, maar waar mogelijk vindt clustering plaats.

Leerlingvolgsysteem

Voor elke leerling van de Trimaran wordt een kindontwikkelplan opgesteld. Daarvoor gaat de docent in gesprek met het kind en zijn ouders. Wat is er aan begeleiding nodig, niet alleen cognitief, maar ook sociaal-emotioneel. Daaruit volgt een ontwikkellijn die niet voor een jaar wordt vastgesteld, maar na elk onderwijsblok opnieuw gezamenlijk wordt geëvalueerd en aangevuld. Ook op basis van een eigen portfolio en diagnostische toetsen die aangeven waar het kind op dat moment staat. Bij de Trimaran is er nauw contact met ouders. Hun kind is tussen wal en schip geraakt, en zij daardoor vaak ook. Het is belangrijk om het vertrouwen te herstellen in het schoolproces.

Samenwerking

Voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders kan het leven een worsteling zijn. Ze passen niet in de normale pasvorm van de samenleving en stuiten op vaste kaders en onbegrip. Voor hen is passend onderwijs niet voldoende. Sociaal/emotioneel lopen deze kinderen vaak vast, wat ook thuis tot uiting kan komen. De Trimaran werkt samen met jeugdzorg, dat ondersteuning biedt op het grensvlak van school en thuis.

Contact

Bezoek- en postadres van de Trimaran:

P/A De Driemaster

Gabriël Metsulaan 36
1816 EP
Alkmaar

Mailadres: trimaran@saks.nl

Telefoonnummer:
06 43 83 62 92

Contactpersoon voor de Trimaran is Petra Gerritsma.Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. Hoe? Dat lees je in het privacy statement
Sluiten

Resultaten

Begin met typen in het veld hierboven en de resultaten komen direct hieronder te staan.