Bel (072) 5121006 >>

Trimaran

Inspelen op hart en hersens

Ons Nederlandse basisschoolsysteem is meer dan in staat om kinderen met een gemiddelde begaafdheid te ontwikkelen. Maar wat als iemand hoogbegaafd is? Dan kunnen leervraag en leeraanbod zomaar sterk uiteen gaan lopen. Het kind kan niet meer uit de voeten met de school en de school niet met het kind, in het ergste geval leidend tot uitval. Ook in de thuissituatie kan dat tot spanning en conflict leiden, met ouders die ten einde raad zijn.

Begripvolle omgeving

Voor hoogbegaafde kinderen, die vastlopen in hun ontwikkeling, is in Alkmaar de Trimaran opgezet. Een initiatief van basisschoolorganisatie SaKS in samenwerking met het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland en de Gemeente Alkmaar.

De Trimaran, verbonden aan De Driemaster van SaKS, helpt deze kinderen (en hun ouders) met een ‘reset’ in een veilige en begripvolle omgeving. Ze krijgen niet alleen het onderwijs waarom hun hersens vragen, maar ook de ondersteuning die nodig is om hun hart weer open te laten gaan.

Schooltijden

De Trimaran begint het schooljaar 2017/2018 met een klas van maximaal 20 leerlingen, afkomstig uit de hele regio Noord-Kennemerland (en soms daarbuiten) en verdeeld over de groepen 3 tot en met 8. Zij volgen het continurooster van De Driemaster en zijn de hele dag aaneengesloten op school.

De schooltijden zijn:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
8.30 – 14.15 uur
woensdag:
8.30 – 12.30 uur

School binnen een school

Op de Trimaran geven twee docenten, gespecialiseerd in onderwijs aan hoogbegaafde kinderen, afwisselend les aan de klas. Het basislesmateriaal is speciaal afgestemd op hoogbegaafdheid en de kinderen krijgen alle kans om onder elkaar zichzelf te zijn. Maar wel binnen een normale schoolsetting. De Trimaran is gekoppeld aan De Driemaster. Tal van schoolactiviteiten worden gemengd uitgevoerd. Hoogbegaafde kinderen nemen hun plaats later in de maatschappij in en moeten zich daarom ook tot hun omgeving kunnen verhouden.

Toeleiding

Als een kind in aanmerking komt voor de Trimaran, is daar in de huidige omstandigheden al veel overleg tussen ouders en school aan voorafgegaan. Er heeft een multidisciplinair overleg (MDO) plaatsgevonden en er is een TOPdossier samengesteld. Maar omdat een adequate oplossing niet voorhanden was (of pas in een andere regio gevonden kon worden), bleef de situatie verre van ideaal. Met de komst van de Trimaran gaat een nieuwe deur open. De volgende stap is een intakegesprek met de school. Daarna is het aan de toetsingscommissie van het samenwerkingsverband om het licht op groen te zetten.

Onderwijs op maat

Hoogbegaafde kinderen zijn doorgaans in staat om de basislesstof in compacte vorm tot zich te nemen. Hun uitdagingen liggen op een ander niveau. Cognitief willen we ze extra prikkelen door hen bijvoorbeeld vraagstukken uit het bedrijfsleven voor te leggen, waarmee ze als projectgroep aan de slag kunnen. Sociaal-emotioneel moeten we daarentegen dikwijls weer terug naar de basis. Die balans zoeken is de sleutel tot het succes van het onderwijs van de Trimaran. Verbind pure kennis met zelfontplooiing op het gebied van eigenwaarde, omgang met anderen en samenwerking. Met kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 staat de Trimaran voor het ultieme groepsdoorbroken werken. In het algemeen zetten we ontwikkelingsgelijkheid bij elkaar in de kernvakken en in de restvakken groeperen we meer op basis van leeftijd. Het hele programma wordt afgestemd op de individuele leerling, maar waar mogelijk vindt clustering plaats.

Leerlingvolgsysteem

Voor elke leerling van de Trimaran wordt een kindontwikkelplan opgesteld. Daarvoor gaat de docent in gesprek met het kind en zijn ouders. Wat is er aan begeleiding nodig? Niet alleen cognitief, maar ook sociaal-emotioneel. Daaruit volgt een ontwikkellijn die niet voor een jaar wordt vastgesteld, maar na elk onderwijsblok opnieuw gezamenlijk wordt geëvalueerd en aangevuld. Ook op basis van een eigen portfolio en diagnostische toetsen die aangeven waar het kind op dat moment staat. Bij de Trimaran is er nauw contact met ouders. Hun kind is tussen wal en schip geraakt, en zij daardoor vaak ook. Het is belangrijk om het vertrouwen te herstellen in het schoolproces.

Samenwerking

Voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders kan het leven een worsteling zijn. Ze passen niet in de normale pasvorm van de samenleving en stuiten op vaste kaders en onbegrip. Voor hen is passend onderwijs niet voldoende. Zij moeten als gezin een nieuwe start maken. De Trimaran werkt samen met jeugdzorg dat ondersteuning biedt op het grensvlak van school en thuis. Daarnaast blijft de relatie met de school van herkomst in tact. Indien mogelijk wordt een kind teruggeplaatst, mits de omstandigheden op zijn school dermate duurzaam veranderd zijn dat hij zich nu wel positief kan ontwikkelen.

 

Contact

Bezoek- en postadres van de Trimaran:

P/A De Driemaster

Gabriël Metsulaan 36
1816 EP
Alkmaar
 
Telefoonnummer:
06-43836292

Contactpersonen voor de Trimaran zijn Sylvia Versteeg en Barbera Planken.