Bel (072) 5121006 >>

De Driemaster: Meer dan een school!

Kom ook naar onze Open Dag op 8 Februari

       

Van 9 uur t/m 12 uur

Bent u welkom om onze school te komen bekijken!

 

 


Eén school  Twee verdiepingen  Driemaster!

De Driemaster is een levendige school, waar kinderen in een vriendelijke omgeving kind mogen zijn.

De missie van De Driemaster is tweeledig: het geven van kwalitatief goed onderwijs en het zorg dragen voor het welbevinden van de leerlingen. Het team van De Driemaster is ervan overtuigd, dat een optimaal welbevinden de voedingsbodem vormt voor de sociale en cognitieve ontwikkeling van elk kind. Belangrijk is een pedagogisch veilig klimaat, waarin de kinderen ondersteund en gestimuleerd worden om zich optimaal als individu te ontwikkelen.

Wat willen wij de komende jaren? Daar hebben we 3 Speerpunten voor gekozen:

* Onderwijs voor de Toekomst
* Vakmanschap en een professionele leergemeenschap
* De Driemaster; Meer dan een school

 

Onderzoekend leren

Great Learning, Great Teaching, Great Fun with IPC

IPC, International Primary Curriculum, is een methode voor onderzoekend leren waarbij de zaakvakken en creatieve vakken geintegreerd worden in een thema. Bij IPC noemen ze dit UNITS. Als ouder(s) wil je niets liever dan dat je kind met plezier naar school gaat. IPC is een onderwijsprogramma voor basisscholen dat kinderen stimuleert om beter te leren en om hun talenten te ontdekken. Het dynamische programma daagt kinderen uit om buiten bestaande grenzen en patronen te denken. Klik onder Schoolinfo op meer informatie over Onderzoekend Leren.

 

Continurooster

Op onze school werken wij met een continurooster. We beginnen om 08:30 uur en zijn om 14:15 uur uit.  Op woensdag beginnen we om 08:30 uur, maar zijn dan om 12:30 uur uit. Kijk onder Schoolinfo voor meer informatie over het continurooster.

 

PBS

Sinds 2015 zijn wij een PBS school en daar zijn wij erg trots op. Positive behavior support (PBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen school. Het doel van PBS: een positieve, sociale omgeving creëren die het leren bevordert en die gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen. Klijk onder Schoolinfo voor meer informatie over PBS.

 

MindKidzzz

Sinds Januari 2016 hebben wij een klas voor kinderen die nog meer uitdaging behoeven. 1,5 uur per week wordt gewerkt aan persoonlijke competenties, Spaans, techniek of bijvoorbeeld filosofie. De kinderen hebben zelf deze unieke naam uitgekozen! Mindkidzzz!

Klik op Schoolinfo voor meer informatie over Mindkidzzz.

 

 

Kalender

28 feb '17 Carnaval
01 mrt '17 Spelletjesochtend kleuters
05 apr '17 Spelletjesochtend kleuters
13 apr '17 Paasviering
14 apr '17 Goede Vrijdag: alle kinderen vrij

Totale kalender >>

Laatste nieuws

Open Dag 8 Februari
Kom ook naar onze Open Dag op 8 Februari!


Lees verder >>

Blog

Schoolweek 5

Klik hier voor de foto's, overigens is dit de laatste update via deze weg. Dit omdat de website vernieuwd wordt.

Lees meer >>


Contact

De Driemaster
Gabriël Metsulaan 36
1816 EP Alkmaar
 
Tel: (072) 5121006

Email: de.driemaster@saks.nl

Beluister hier ons schoollied:

Laatste nieuws

Open Dag 8 Februari
Kom ook naar onze Open Dag op 8 Februari! Lees verder >>