Bel (072) 5121006 >>

Plusklas - Mindkidzz

Voor de kinderen die meer aan kunnen dan het gewone programma en de extra aangeboden verrijkingsstof, is er de plusklas genaamd Mindkidzz.

Deze kinderen hebben niet genoeg aan alleen het maken van de verrijkingsstof.  

Naast het maken van deze stof hebben zij behoefte aan:

 

     

 

 

Wanneer kom je in aanmerking voor Mindkidzz?

De leerkracht bespreekt deze kinderen met de intern begeleider. Er wordt overwogen of het kind deel uit moet maken van de plusgroep.


We passen hierbij de bijgevoegde procedure toe:

 

Hierbij kijken we naar het kind en of het middel van de plusklas bijdraagt aan zijn vermogen om het welzijn, de productiviteit en de kerndoelen te behalen. In principe wordt er van een kind dat dit niet haalt, verwacht dat hij in de klas deze voorsprong opbouwt om weer toegelaten te worden. Een leerling die als gevolg van plusonderwijs afzakt in de kerndoelen wordt (tijdelijk) uit de plusgroep geplaatst.

 

Het doel van de plusgroep is:

Kinderen helpen in het ontwikkelen van het gebruik maken van zijn leer- en denkpotenties waarbij verschillende vaardigheden centraal staan. De vaardigheden bestaan uit het omgaan met frustratie en uitdaging, het memoriseren, zelfstandig werken, samenwerken, zelfreflectie en onderzoeken.

Deze vaardigheden krijgen vorm in de inhoudelijke plusdoelen:

Het werken aan een thema: Omgaan met je overtuigingen, jezelf motiveren, samenwerken, onderzoeken, zelfstandig werken.

Vreemde taal: Jezelf motiveren, begrip en geheugen, omgaan met frustratie, zelfstandig werken.

Filosoferen: Omgaan met je overtuigingen, sociale ontwikkeling, samenwerking.

Actualiteiten: Samenwerken, zelfstandig werken, sociale ontwikkeling,

Project leren leren: Omgaan met je overtuigingen, begrip en geheugen,

Techniek en programmeren

 

Wanneer?

De plusgroep voor groep 5/6 is 1 keer in de week 5 kwartier. Door groep 7/8 wordt er 5 kwartier gezamenlijk gewerkt en hebben beide groepen nog een half uur Spaans.

 

Wat wordt er gebruikt?

Voor de plusdoelen worden de volgende materialen gebruikt:

Projectgerichte thema’s: Eigen ontwikkeld materiaal.

Vreemde talen: Spaans: Juan Y Rosa

Filosoferen groep 5/6: Klein maar dapper

Filosoferen groep 7/8: De wereld van Sofie

Actualiteiten groep 5/6: Kids week

Actualiteiten groep 7/8: De krant

Project leren leren in groep 7/8.

 

Contact

De Driemaster
Gabriël Metsulaan 36
1816 EP Alkmaar
 
Tel: (072) 5121006

Email: de.driemaster@saks.nl

Aanmelden voor een rondleiding

Beluister hier ons schoollied:

Rondleiding >>

Snel naar