Bel (072) 5121006 >>

Ouderkamer

Elke dinsdagochtend van 08.30 uur tot ongeveer 10 uur is er een ouderkamer bij ons op school.

Wat is een ouderkamer eigenlijk?

Een ouderkamer is een ruimte, binnen school, waar ouders koffie kunnen drinken en elkaar kunnen ontmoeten. Gastouders, die wat betreft taal en cultuur dichtbij de ouders staan, heten de ouders welkom, maken een praatje en vangen signalen op van vragen die ouders hebben. Iedereen is welkom in de Ouderkamer.

Regelmatig worden themabijeenkomsten en cursussen georganiseerd over opvoedkundige onderwerpen en schoolse zaken. Ook kunnen cursussen worden aangeboden die de ontwikkeling van ouders zelf ten goede komen. Er worden samen ook gezellige activiteiten  ondernomen zoals het maken van Gezonde Traktaties, de school helpen versieren voor een themafeest of helpen het schoolplein op te knappen. De agenda voor de Ouderkamer wordt elke week in de digiduif gepubliceerd voor de gehele maand. 

Vanuit het contact dat met ouders ontstaat wordt duidelijk met welke vragen ouders zitten en waar hun belangstelling ligt. Indien gewenst kunnen trainingen aangeboden worden om deel te nemen aan bijvoorbeeld een medezeggenschapsraad.

 

Visie

Uitgangspunten:

De uitgangspunten voor het opzetten van een ouderkamer zijn:

• Ouders vervullen een essentiële rol in de ontwikkeling van hun kinderen.
• Elke ouder wil het beste voor zijn kind en is daarom gemotiveerd zich in te zetten voor zijn ontwikkeling.
• Ondersteuning bij het opvoedproces en betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kinderen, stimuleert de ontwikkeling van de kinderen.
• Ontwikkeling van vaardigheden bij ouders zelf, zoals bijvoorbeeld het beheersen van de Nederlandse taal en het omgaan met computers stelt ouders in staat hun kinderen beter te begeleiden.
• De behoeften, vragen en problemen van ouders zelf vormen het uitgangspunt voor het aanbod op bovengenoemde gebieden.

Een ouderkamer is met name geschikt voor een brede school die zich inzet om onderwijskansen van kinderen te vergroten. Gezinnen hebben vaak vragen over meerdere leefgebieden en weten niet altijd de weg naar de juiste voorzieningen. Relatief veel ouders en kinderen zijn van allochtone afkomst. Leerkrachten vinden het moeilijk om juist met deze ouders contact te leggen.

Doel:

Het doel van een ouderkamer is een ontmoetingsplaats voor ouders te creëren van waaruit ouderbetrokkenheid kan worden opgezet.
1. Het bevorderen van onderwijsondersteunend gedrag door ouders: • te ondersteunen in de opvoeding. • te betrekken bij schoolse zaken. • kansen te bieden zich zelf te ontwikkelen.
2. Het bevorderen van participatie in de wijk, zodat ouders meer gebruik gaan maken van bestaande activiteiten en voorzieningen.

 

 

Contact

De Driemaster
Gabriël Metsulaan 36
1816 EP Alkmaar
 
Tel: (072) 5121006

Email: de.driemaster@saks.nl

Aanmelden voor een rondleiding

Beluister hier ons schoollied:

Rondleiding >>

Snel naar