Bel (072) 5121006 >>

Werkgroepen

Een werkgroep bestaat uit één of meerdere teamleden, minimaal één lid van de Ouderraad en ouders die zich hebben aangemeld via de  blauwe ouderhulpbrief. Het teamlid heeft de overkoepelende leiding over de werkgroep, maar kan wel een OR lid of ouder de praktische leiding geven. Dit wordt vastgesteld in de 1e bijeenkomst. Teamleden houden de eindverantwoording over de werkgroep. Elke werkgroep heeft een draaiboek dat na de evaluatie van de betreffende activiteit wordt aangepast. Er zijn bijv werkgroepen voor Sint-Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen en Sportdag. 

Hiervoor is veel hulp van ouders nodig om het geheel voor te bereiden, op en af te breken, kinderen te begeleiden en de leerkracht te ondersteunen. Door deel te nemen in een werkgroep maakt u niet alleen het project samen met uw kind van dichtbij mee maar leert u ook andere ouders kennen en bent u nauwer betrokken bij de school van uw kind.

Als ouder kunt u zich aan het begin van het schooljaar opgeven via de (blauwe-) ouderhulpbrief om deel uit te maken van een van de werkgroepen of om aan te geven dat u wilt helpen.

 

Bijzondere werkgroepen:

De Dieetgroep let er op dat kinderen met allergieën niet worden vergeten bij de verschillende activiteiten. Het is dan ook belangrijk dat u de werkgroep via de Dieetbrief op de hoogte stelt en de leerkracht inlicht als uw kind een bepaald dieet volgt of iets niet mag hebben vanwege allergie. De leerkracht kan er dan in de klas met verjaardagen en vieringen rekening mee houden.

De Hoofdluiswerkgroep controleert periodiek de kinderen op hoofdluis en geeft voorlichting hoe u hoofdluis kan voorkomen en kan bestrijden.

De werkgroep Verkeer houdt zich voornamelijk bezig met de verkeersveiligheid rond de school. Verder worden bij verschillende school activiteiten hesjes gedragen zodat de kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer.

Jaarlijks vindt er een klussendag/avond of middag plaats waarbij diverse kleine klusjes voor de school worden verricht, zoals timmer- en schilderwerk. Maar ook het plein aanvegen behoort tot de mogelijkheden.   

Contact

De Driemaster
Gabriël Metsulaan 36
1816 EP Alkmaar
 
Tel: (072) 5121006

Email: de.driemaster@saks.nl

Aanmelden voor een rondleiding

Beluister hier ons schoollied:

Rondleiding >>

Snel naar