Bel (072) 5121006 >>

Onderzoekend Leren

Onderzoekend Leren met IPC

Waarom?

Alles verandert; werk, carrieres, de wereld en de manier waarop we met elkaar omgaan en daardoor ook het onderwijs, Het gaat niet meer om kennis alleen. Om je staande te houden in deze snel veranderende wereld heb je meer nodig. IPC, International Primary Curriculum, gaat daar in mee en biedt een programma voor het basisonderwijs dat op die ontwikkelingen aansluit.

Het is een eigentijds programma waarin effectief leren centraal staat. De kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en ze leren doelgericht te werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Daarnaast werken de kinderen aan zelfvertrouwen, begrip, het ontdekken van eigen talenten en is er aandacht voor internationale ontwikkelingen en andere culturen.

Units

Het programma werkt met units, ook wel thema's genoemd. Er zijn er wel 80 varierend van "Missie naar Mars", "Circus", "Regenwoud" of "Voortrekkers van verandering". Stuk voor stuk onderwerpen waarmee de betrokkenheid van kinderen optimaal kan worden vergroot. Verder is elke unit zo opgebouwd dat deze inspeelt op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van de kinderen; " Leren op basis van de kracht van elk kind". Het uitgangspunt is telkens wat leerlingen gaan leren en niet wat ze gaan doen. Er zijn eigentijdse en uitdagende activiteiten die met zorg zijn samengesteld en weerspiegelen de nieuwste benadering ten aanzien van leren naar aanleiding van recent onderzoek.

Een voorbeeld

Neem bijvoorbeeld de unit "Zoet als Chocolade". Hoe leuk is het om 6 weken lang alles te leren over chocolade?! Bij het vak kunst ontwerpen de kinderen een verpakking voor een chocoladereep. Bij geschiedenis is er aandacht voor het verleden en het heden. Bij natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden de kinderen uitgenodigd om uit te zoeken waar op aarde een cacaoboon groeit! Super leuk en leerzaam!

Doordat leerlingen langer met een onderwerp aan de slag gaan in alle vakken, leren ze verbanden zien en verbindingen maken. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en leren het onderwerp van verschillende kanten te benaderen. Het programma is ook internationaal. Bij elk thema gaan de kinderen de grens over, wordt het thema vanuit andere culturen belicht en gaan de kinderen op zoek naar overeenkomsten en verschillen met andere landen en culturen.

 

Contact

De Driemaster
Gabriël Metsulaan 36
1816 EP Alkmaar
 
Tel: (072) 5121006

Email: de.driemaster@saks.nl

Aanmelden voor een rondleiding

Beluister hier ons schoollied:

Rondleiding >>

Snel naar