Bel (072) 5121006 >>

Schoolinfo

De Driemaster is een levendige school, waar kinderen in een vriendelijke omgeving kind mogen zijn.

De missie van De Driemaster is tweeledig: het geven van kwalitatief goed onderwijs en het zorg dragen voor het welbevinden van de leerlingen. Het team van De Driemaster is ervan overtuigd, dat een optimaal welbevinden de voedingsbodem vormt voor de sociale en cognitieve ontwikkeling van elk kind. Belangrijk is een pedagogisch veilig klimaat, waarin de kinderen ondersteund en gestimuleerd worden om zich optimaal als individu te ontwikkelen.

 

 

 

 

Contact

De Driemaster
Gabriël Metsulaan 36
1816 EP Alkmaar
 
Tel: (072) 5121006

Email: de.driemaster@saks.nl

Aanmelden voor een rondleiding

Beluister hier ons schoollied:

Rondleiding >>

Snel naar